Eurokódex

Vydavateľstvo hodnotnej literatúry

EDÍCIE EUROKÓDEX

 •  
 • Zákon o združovaní občanov

  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov - Komentár

  Na základe úpravy zákona o združovaní občanov v Slovenskej republike v súčasnosti pôsobí približne 60-tisíc občianskych združení, odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov.
  Predkladaný komentár je v zásade prvým komplexným slovenským komentárom k zákonu č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
  Keďže právo slobodne sa združovať v združeniach je jedným z ústavne garantovaných politických práv, komentár komunikuje aj s vedeckou a odbornou literatúrou ústavného práva. Právo slobodne sa združovať v združeniach má interdisciplinárny rozmer, preto komentár nadväzuje taktiež na základnú civilistickú spisbu, spisbu obchodného a správneho práva, napokon aj na spisbu trestného práva.
  Napokon komentár zahŕňa nielen aplikačnú prax slovenských a českých súdov, ale aj rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva.
  Komentár nadväzuje taktiež na zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pri jednotlivých ustanoveniach prepája práva a povinnosti združení a ministerstva vnútra pri zapisovaní údajov v danom registri.
  Komentár je určený právnickej verejnosti v oblasti tvorby, realizácie a aplikácie práva, v oblasti právnej vedy, tiež je určený študentom práva, no azda bude nápomocný aj širokej verejnosti.

  Recenzenti
  • prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
  • prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra ústavného práva a správneho práva
  • doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Katedra občianskeho a obchodného práva


   
 •  

  • Základy bezpečnostných opatrení

   Základy bezpečnostných opatrení - Príručka manažéra kybernetickej bezpečnosti

   Ambíciou tejto publikácie je poskytnúť nezávislý pohľad na výkladové a aplikačné problémy, praktickú stránku požiadaviek na bezpečnostné opatrenia vrátane vysvetlenia všeobecného významu opatrení a procesných povinností, ktoré vyplývajú povinným osobám z legislatívy. Príručka je určená na vzdelávanie dospelých, teda čitateľom, ktorí už majú určitú prax v informatike a v manažmente. Preto jednotlivé témy nie sú rozpracované do úplného technického detailu. Primárnou snahou bolo prepojiť požiadavky právnych predpisov, najmä zákona o kybernetickej bezpečnosti, s praktickými otázkami kybernetickej bezpečnosti a poskytnúť náhľad do problematiky aplikácie bezpečnostných opatrení.
   So zreteľom na neustále sa rozvíjajúce hrozby v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti je ošetrenie rizík, spojených s kybernetickou bezpečnosťou, jednou z hlavných výziev pre zabezpečenie udržateľného a dôveryhodného digitálneho trhu.
   Príručka nie je iba teóriou, ktorá nikdy nebola overená v praxi, ale naopak — pohľadom a poznámkami z reálnej praxe informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
   Recenzenti: JUDr. Lucia Bezáková, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., Mgr. Ivan Kopáčik, por. Mgr. Matej Šalmík a Mgr. Marek Zeman, PhD.
    

   

  •  

  AUTORI

  INZERCIA

  EPI KONFERENCIE

  Organizujeme konferencie týkajúce sa najdôležitejších legislatívnych zmien, na ktorých okrem bohatého odborného programu v  podaní renomovaných lektorov nechýbajú ani zvučné mená z  najvyšších miest a  príslušných orgánov či priestor pre networking.  Odpadové hospodárstvo 2024
  Odpadové hospodárstvo 2024
  X. ročník EPI-konferencie

  Otvorenie konferencie: Marek Chovan, Ministerstvo životného prostredia SR, generálny tajomník služobného úradu
  Lektori: Eleonóra Šuplatová, Jozef Božik, Michal Sebíň, Ján Chovanec, Tomáš Schabjuk, Annamária Tóthová, Hana Nováková, Petr Bielan, Jana Guštafiková, Rajmund Prusiewicz
  18. - 19. 3. 2024
  Pracovné právo 2024
  Pracovné právo a  personalistika 2024
  V. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Jozef Toman, Marcel Dolobáč, Jana Sapáková, Lucia Sabová Danková
  16. - 17. 4. 2024
  GDPR 2024
  GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2024
  VII. ročník EPI-konferencie

  18. - 19. 6. 2024
  Kybernetická bezpečnosť 2024
  Kybernetická bezpečnosť 2024
  VI. ročník EPI-konferencie

  30. 9. - 1. 10. 2024

  Realizované konferencie

  Verejné obstarávanie 2024
  Verejné obstarávanie 2024
  V. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Marián Jaššo, Branislav Hudec, Jozef Božik, Adam Nociar, Patricia Tóthová, Terézia Nagyová, Pavol Kováčik, Ondrej Matej, Martin Hoffmann, Anna Juráková, Vladimír Kordoš, Martin Boržík, Miroslav Chlipala, Ľubomír Kubička, Roman Hulák, Andrej Mikláš, Katarína Hreusová
  13. - 14. 2. 2024
  Stavebné právo 2023
  Stavebné právo 2023
  II. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Martin Hypký, Roman Skorka, Slavomíra Salajová, Pavol Kováčik, Ján Petržala, Eva Kováčechová, Pavol Fürst, Tomáš Funtík, Martin Baloga, Peter Kotvan, Tibor Hlinka, Martina Zeleňáková
  27. - 28. 11. 2023
  Kybernetická bezpečnosť 2023
  Kybernetická bezpečnosť 2023
  V. ročník EPI-konferencie

  Otvorenie konferencie: Roman Konečný, Národný bezpečnostný úrad, riaditeľ; Jozef Božik, Združenie miest a  obcí Slovenska, predseda
  Lektori: Ivan Makatura, Tomáš Hettych, Luboš Fryc, Zuzana Omelková, Luboš Klokner, Roman Čupka, Katarína Vladár Lešková, Lukáš Kurtiniak, Roman Václav, Matej Šalmík, Michal Rampášek, Ján Lichvár, Juraj Nemeček, Lukáš Hlavička, Miroslav Havelka, Václav Hřích, Jindřich Kalíšek, Katarína Kampová, Martina Repíková, Július Selecký, Marek Zeman, Peter Dulenčin, Lukáš Balážik, Pavol Balžanka, Petra Kotuliaková, Ivan Kotuliak, Filip Tubler, Miloš Tomka, Miroslav Michalko
  2. - 3. 10. 2023
  Odpadové hospodárstvo 2023
  Odpadové hospodárstvo 2023
  IX. ročník EPI-konferencie

  Otvorenie konferencie: Milan Chrenko, minister životného prostredia Slovenskej republiky
  Lektori: Tomáš Schabjuk, Miroslava Masničáková, Jan Maršák, Roman Skorka, Radovan Potočár, Juraj Musil, František Beták, Martin Drozd, Ján Jenčo, Petr Havelka, Ján Chovanec, Ingrid Jenisová, Tomáš Hospodár, Katarína Schneider, Marek Prítyi, Lukáš Skurka, Pavol Prepiak
  21. - 22. 9. 2023
  GDPR 2023
  GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2023
  VI. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Marcela Macová, Vladan Rámiš, Lucia Semančínová, Ondrej Zimen, Marek Frecer, Roman Václav, Martin Cach, Martin Oczvirk, Lucia Váryová, Jana Sisáková, Ján Golais, Angela Sobolčiaková, Paula Babicová, Lucia Bezáková
  5. - 6. 6. 2023
  Pracovné právo 2023
  Pracovné právo 2023
  IV. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Soňa Filípková, Jozef Toman, Marcel Dolobáč, Tomáš Homolya, Lucia Sabová Danková, Paulína Pokorná, Michal Drobný, Ľubomír Kadlečík, Markéta Hritz, Martin Gymerský, Katarína Matulníková
  23. - 24. 3. 2023
  Verejné obstarávanie 2023
  Verejné obstarávanie 2023
  IV. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Štefan Holý, Peter Kubovič, Vladimír Kordoš, Róbert Majchrák, Asena Filková, Adam Nociar, Branislav Hudec, Ondrej Matej, Terézia Nagyová, Barney Smith, Lýdia Budziňáková, Boris Kordoš, Martin Hoffmann, Jozef Daňko, Roman Osika, Dušan Donoval
  13. - 14. 2. 2023
  Stavebné právo 2022
  Stavebné právo 2022
  I. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Štefan Holý, Martin Hypký, Milota Sidorová, Roman Skorka, Slavomíra Salajová, Peter Kotvan, Martin Chren, Tibor Németh, Jozef Olašák, Tatiana Prokopová, Pavol Kukura, Juraj Suchánek, Ján Petržala, Matej Košalko, Adriana Jankovičová, Pavol Kováčik, Marek Perdík, Mário Glos
  28. - 29. 11. 2022
  Kybernetická bezpečnosť 2022
  Kybernetická bezpečnosť 2022
  IV. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Roman Konečný, Ivan Makatura, Tomáš Hettych, Miroslav Chlipala, Rastislav Janota, Štefan Pilár, René Baran, Jindřich Kalíšek, Peter Veselý, Igor Straka, Michal Rampášek, Roman Václav, Jozef Andraško, David Dvořák, Pavol Adamec, Michal Ries, Tomáš Loveček, Martin Fábry, Václav Hřích, Marián Illovský, Ivan Kotuliak, Pavel Zeman, Pavol Draxler, Roman Čupka, Maroš Barabas, Daniel Hejda, Radoslav Repa, Matej Šalmík, Kristián Košťál, Petr Hněvkovský, Miroslav Michalko
  3. - 4. 10. 2022
  Odpadové hospodárstvo 2022
  Odpadové hospodárstvo 2022
  VIII. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Juraj Smatana, Rastislav Zamboj, Eleonóra Šuplatová, Oľga Trcková, Peter Gallovič, Miroslava Masničáková, Michal Sebíň, Peter Krasnec, Tomáš Schabjuk, Martin Kečkéš, Pavol Kováčik, Miroslav Jurkovič, Zuzana Krajčovičová, Annamária Tóthová, Mária Lošonská, Rudolf Mackovič, Petr Bielan, Ján Csontos, Radovan Potočár, Ladislav Halász
  22. - 23. 9. 2022
  GDPR 2022
  GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2022
  V. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Mgr. Ing. Ivana Draškovič, Mgr. Martin Cach, JUDr. Simona Klučiarová, JUDr. Marcela Macová, JUDr. Lucia Semančínová, JUDr. Lucia Bezáková, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Lucia Váryová, PhD., JUDr. Paula Babicová, JUDr. Andrej Poruban, PhD., JUDr. Vladan Rámiš, PhD., Jakub Berthoty, LL.M., Mgr. Michal Nohel, JUDr. Lucia Sabová Danková
  6. - 7. 6. 2022
  Pracovné právo 2022
  Pracovné právo 2022
  III. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Ing. Juraj Káčer, JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Lucia Sabová Danková, doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., Paulína Pokorná, JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA, Mgr. Kamil Košík, JUDr. Daniel Širhal, MBA, JUDr. Mária Kasanová, JUDr. Nikola Jaborníková, doc. JUDr. Viktor Križan, PhD., Ing. František Foltán
  5. - 6. 5. 2022
  Stavebné právo 2021
  Stavebné právo 2021
  I. ročník EPI-konferencie

  2. - 3. 12. 2021
  Verejné obstarávanie 2021
  Verejné obstarávanie 2021
  III. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Mgr. Štefan Holý, JUDr. Róbert Majchrák, JUDr. Juraj Tkáč, PhD., JUDr. Ján Azud, Mgr. Michal Roháč, Mgr. Branislav Hudec, Ing. Tomáš Cholasta, Ing. Roman Kuchár, Mgr. Adéla Havlová, LL.M., JUDr. Adam Nociar, MPH, Mgr. Lucia Slovák, LL.M., JUDr. Katarína Mrázová, JUDr. Peter Kotvan
  25. - 26. 11. 2021
  GDPR 2021
  GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2021
  IV. ročník EPI-konferencie

  Lektori: JUDr. Angela Sobolčiaková, LL.M., JUDr. Jana Sisáková, JUDr. Lucia Bezáková, JUDr. Michaela Jánošíková, Mgr. Rudolf Obert, JUDr. Lucia Semančínová, Mgr. Martin Cach, Mgr. Zuzana Motúzová, Mgr. Ján Golais, Jakub Berthoty, LL.M., JUDr. Paula Babicová, JUDr. Štefan Pilár, Mgr. Gabriela Holíková, LL.M.
  11. - 12. 11. 2021
  Kybernetická bezpečnosť 2021
  Kybernetická bezpečnosť 2021
  III. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Roman Konečný, Radek Beneš, Jindřich Kalíšek, Pavel Zeman, Štefan Pilár, René Baran, Miroslav Chlipala, Tomáš Loveček, Martin Gymerský, Miroslav Havelka, Ivan Kotuliak, Marek Zeman, Stanislav Šišulák, Peter Veselý, Tomáš Hettych, Marián Illovský, Rastislav Janota, Dagmar Vidríková, Ivan Makatura, David Dvořák, Zuzana Omelková, Pavol Draxler, Tomáš Zaťko, Martina Lisická
  4. - 5. 10. 2021
  Odpadové hospodárstvo 2021
  Odpadové hospodárstvo 2021
  VII. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Juraj Smatana, Martin Maslák, Marcel Vrátný, Miroslava Masničáková, Martin Basila, Tomáš Baloch, Daniel Kleman, Marcel Kalman, Ján Kundľa, Miroslav Jurkovič, Marián Kobolka, Roman Vandák, Tomáš Schabjuk, Robert Procházka, Kamil Potoma
  27. - 28. 9. 2021
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2021
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2021
  VI. ročník EPI-konferencie

  Lektori: JUDr. Martin Maliar, JUDr. Danica Birošová, Ing. Eva Barčíková
  24. - 25. 5. 2021
  Informačné technológie vo verejnej správe 2020
  Zákon o  informačných technológiách vo verejnej správe 2020/2021
  II. ročník EPI-konferencie
  Lektori: Martin Florián, Štefan Szilva, Marián Danko, Stanislav Guláš, Jozef Andraško, Richard Kiškováč, Martin Bezek, Martin Konečný, Pavol Frič, Martin Thurzo, Ivan Makatura, Peter Dolíhal, Michal Ďorda
  16. - 17. 3. 2021
  Pracovné právo 2020
  Pracovné právo 2020/2021
  II. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Mgr. Michaela Pastorková Závodná, Ing. Štefan Ďurajka, PhD., Ing. Karol Zimmer, doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., JUDr. Vladimír Grác, JUDr. Roman Soska, JUDr. Jana Žuľová, PhD., Ing. Nora Lauková, JUDr. Lucia Sabová Danková, JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Martin Vavro
  8. - 9. 2. 2021
  Trestné právo 2020
  Trestné právo 2020
  VII. ročník EPI-konferencie
  Lektori: JUDr. Ľubica Masárová, PhD., JUDr. Ján Šanta, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
  14. - 15. 12. 2020
  GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2020
  GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2020
  III. ročník EPI-konferencie

  Lektori: Irena Hudecová, Lucia Bezáková, Roman Soska, Ivan Makatura, Daniel Paracka, Štefan Pilár, Jindřich Kalíšek, Pavel Lacko, Jakub Berthoty, Lucia Semančínová, Marek Frecer, Adrian Bagala, Pavol Szabo, Viktor Ewerling, Viktória Nagyová Tenkač
  30. 11. - 1. 12. 2020
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2020
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2020
  V. ročník EPI-konferencie
  Lektori: JUDr. Branislav Pospíšil, JUDr. Danica Birošová, JUDr. Jaroslav Macek, JUDr. Martin Maliar, prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
  15. - 16. 10. 2020

  Odpadové hospodárstvo 2020
  Odpadové hospodárstvo 2020
  VI. ročník EPI-konferencie
  Lektori: Ing. Peter Gallovič, Ing. Tomáš Schabjuk, Ing. Juraj Smatana, Mgr. Michal Bakyta, Ing. Peter Šimurka, Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Ing. Ján Dráb, PhD., Ing. Martin Basila, Ing. Roman Vandák, Miroslav Jakuš, Dipl. Ing. Dušan Magula, Bc. Zuzana Čachová, Jože Gregorič, Ing. Juraj Jakeš, JUDr. Katarína Liebscherová, Mgr. Janette Smažáková, Nina Sankovič, JUDr. Roman Malček, Ing. Viera Špalková, PhD.
  12. - 13. 10. 2020

  Kybernetická bezpečnosť 2020
  Kybernetická bezpečnosť 2020
  II. ročník EPI-konferencie
  Lektori: Miroslav Chlipala, Ivan Makatura, Štefan Pilár, David Dvořák, Marek Zeman, Ondrej Krajč, Tomáš Zaťko, Jindřich Kalíšek, Pavol Draxler, Ján Lichvár, Juraj Koreň, Jaroslav Oster, Ladislav Hodinka, Igor Straka, Zsolt Géczi, Rastislav Janota, Matej Šalmík, Lukáš Neduchal, Tomáš Hettych
  4. - 5. 10. 2020

  Verejné obstarávanie 2020
  Verejné obstarávanie 2020
  II. ročník EPI-konferencie
  Lektori: Mgr. Katarína Hreusová, JUDr. Róbert Majchrák, Mgr. Ondrej Čurilla, JUDr. Ivan Holič, JUDr. Zuzana Krajčovičová, Mgr. Ján Kapec, Mgr. Branislav Hudec, Mgr. Pavel Herman, Mgr. Michal Garaj
  24. - 25. 9. 2020

  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Lektori: doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., JUDr. Jana Žuľová, PhD., Ing. Nora Lauková, prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Mgr. Miroslava Mošonová
  18. - 19. 11. 2019

  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Lektori: JUDr. Ján Šanta, PhD., prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
  21. - 22. 10. 2019

  Zákon o  informačných techológiách vo verejnej správe 2019
  Zákon o  informačných technológiách vo verejnej správe 2019
  Zákon o  informačných technológiách vo verejnej správe 2019
  Lektori: PhDr. JUDr. Mgr. Ervín Šimko, kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD., Mgr. Michal Korytko, Ing. Magdaléna Šergovičová, Mgr. Simona Habaľová, JUDr. Monika Mušutová, JUDr. Jozef Andraško, PhD., Ing. Pavol Frič, PhD., Ing. Ľuboš Batěk, Ing. Marek Macho, Mgr. Ján Kotrady
  23. - 24. 9. 2019

  GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2019
  GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2019
  GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2019
  Lektori: Ondrej Macko, Mgr. Irena Hudecová, JUDr. Lucia Bezáková, Ing. Tomáš Dopirák, JUDr. Jakub Pavčík, Ing. Ivan Makatura, CRISC, Ing. Martin Kuľhavý, Marek Kaman, Mgr. Ladislav Bačo, Mgr. Michal Korytko, Mgr. Ján Golais, Ondrej Krajč, Mgr. Zuzana Motúzová
  4. - 5. 6. 2019

  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Lektori: doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., JUDr. Branislav Pospíšil, JUDr. Jaroslav Macek, JUDr. Danica Birošová
  14. - 15. 5. 2019

  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Lektori: JUDr. Peter Kubovič, JUDr. Róbert Majchrák, JUDr. Ivan Holič, Mgr. Michal Garaj, JUDr. Zuzana Krajčovičová, Mgr. Ján Kapec, Mgr. Branislav Hudec, Mgr. Jozef Bálint
  9. - 10. 4. 2019

  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Lektori: Mgr. Zuzana Halásová, PhD., JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., Ing. Ivan Makatura, Ing. Pavol Adamec, Mgr. Marek Zeman, PhD., JUDr. Štefan Pilár, JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, PhD.
  1. - 2. 4. 2019

  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodrástvo 2019
  Lektori: Ing. Peter Gallovič, Ing. Jarmila Ďurďovičová, Ing. Tomáš Schabjuk, Mgr. Peter Valent, Ing. Peter Šimurka, Mgr. Michaela Ploszeková MBA, RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, JUDr. Katarína Liebscherová, Ing. Juraj Číž, RNDr. Michal Sebíň, PhD., JUDr. Veronika Václavková, Ing. Martin Hauskrecht
  21. - 22. 3. 2019

  Trestné činy hospodárske
  Trestné činy hospodárske, daňové a  sprenevera eurofondov
  Trestné činy hospodárske, daňové a  sprenevera eurofondov
  Lektori: JUDr. Ján Šanta, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Jozef Maruščák, LLB, Ing. Dušan Daniška
  18. - 19. 10. 2018

  GDPR a  osobné údaje so 7 odbornikmi
  GDPR a  osobné údaje v  panelovej diskusii so 7 odborníkmi
  GDPR a  osobné údaje v  panelovej diskusii so 7 odborníkmi
  Lektori: Mgr. Irena Hudecová, Ing. Ivan Makatura
  14. 6. 2018

  Odpady e+ 2018
  Odpady e+ 2018
  Odpady e+ 2018
  Lektori: Mgr. Janette Smažáková, Mgr. Eleonóra Šuplatová, Mgr. Peter Antal, Ing. Peter Benko, RNDr. Ján Čepček, PhD., JUDr. Ľubomíra Kubišová, Ing. Zuzana Kocunová, Evert Lichtenbelt, JUDr. Daniela Medžová, Nobuhiro Tanigaki, Mgr. Oľga Trcková, Ing. Viera Špalková, PhD.
  26. - 27. 4. 2018

  Konkurz a  reštrukturalizácia 2018
  Konkurz a  reštrukturalizácia aktuálne v  roku 2018
  Konkurz a  reštrukturalizácia aktuálne v  roku 2018
  Lektori: JUDr. Martin Maliar, JUDr. Boris Tóth, JUDr. Branislav Pospíšil, JUDr. Jaroslav Macek
  24. - 25. 4. 2018

  Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v  konkurznom a  daňovom práve
  Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v  konkurznom a  daňovom práve
  Trestná zodpovednosť právnických osôb, delikty v  konkurznom a  daňovom práve
  Lektori: doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., JUDr. Ján Šanta, PhD.
  27. 9. 2017

  Konkurz a  reštrukturalizácia - všetko o  zmenách
  Konkurz a  reštrukturalizácia - všetko o  zmenách
  Konkurz a  reštrukturalizácia – všetko o  zmenách
  Lektori: JUDr. Jaroslav Macek, JUDr. Martin Maliar, JUDr. Branislav Pospíšil, JUDr. Matúš Králik, PhD., JUDr. Miroslav Duračinský
  25. - 26. 4. 2017

  Recenzie

  Videogaléria

  Fotogaléria

  Pracovné právo 2019

  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019
  Pracovné právo 2019

  Trestné právo 2019

  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019
  Trestné právo 2019

  Zákon o  informačných technológiách vo verejnej správe 2019

  ITVS 2019
  Informačné technológie vo verejnej správe 2019
  ITVS 2019
  Informačné technológie vo verejnej správe 2019
  ITVS 2019
  Informačné technológie vo verejnej správe 2019
  ITVS 2019
  Informačné technológie vo verejnej správe 2019
  ITVS 2019
  Informačné technológie vo verejnej správe 2019
  ITVS 2019
  Informačné technológie vo verejnej správe 2019
  ITVS 2019
  Informačné technológie vo verejnej správe 2019
  ITVS 2019
  Informačné technológie vo verejnej správe 2019

  GDPR a  zákon o  ochrane osobných údajov 2019

  GDPR 2019
  GDPR a  ochrana osobných údajov 2019
  GDPR 2019
  GDPR a  ochrana osobných údajov 2019
  GDPR 2019
  GDPR a  ochrana osobných údajov 2019
  GDPR 2019
  GDPR a  ochrana osobných údajov 2019
  GDPR 2019
  GDPR a  ochrana osobných údajov 2019
  GDPR 2019
  GDPR a  ochrana osobných údajov 2019
  GDPR 2019
  GDPR a  ochrana osobných údajov 2019
  GDPR 2019
  GDPR a  ochrana osobných údajov 2019

  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019

  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019
  Konkurz a  reštrukturalizácia 2019

  Verejné obstarávanie 2019

  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019
  Verejné obstarávanie 2019

  Kybernetická bezpečnosť 2019

  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019
  Kybernetická bezpečnosť 2019

  Odpadové hospodárstvo 2019

  Pracovné právo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019
  Odpadové hospodárstvo 2019

  Kontakt

  EUROKÓDEX, s.r.o.

  Martina Rázusa 23A,
  010 01 Žilina

  IČO: 44 871 384
  IČ DPH: SK2022865999
  DIČ: 2022865999
  zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 51588/L

  Riaditeľka spoločnosti

  Alena Chrenková
  chrenkova@eurokodex.sk
  +421 41 70 53 228
  +421 918 663 247